Protectia datelor

Protectia datelor personale

În conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că societatea noastră înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevăzute de lege, conform notificării cu numărul 0003765 A.N.S.P.D.C.P. din data 06/02/2018. Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către Nikrox-Sales SRL, Nikrox-Sales garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa contact@ghicice.ro. În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către Ghicice.ro sau este nemulţumit de modalitatea în care Ghicice.ro a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.